PERKHIDMATAN BERITA BERNAMA AGENSI INTERNET SEKTOR KORPORAT PENERBITAN

Sebanyak 21 agensi internet/sektor korporat, penerbitan dan lain-lain adalah merupakan pelanggan kepada perkhidmatan berita BERNAMA. Perkhidmatan yang dilanggan adalah Berita Am, Berita Ekonomi, Pakej Berita Terpilih, Berita DPA/Gambar EPA, Berita Am Versi Mandarin, Berita Reuters dan Bernama Mobile Newsroom. Jumlah kesemua perkhidmatan yang dilanggan adalah sebanyak 48.

No. of Views : 0

Status: Dataset is Published

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author Mohd Iskandar Omar
Maintainer Mohd Iskandar Omar
Last Updated November 15, 2018, 02:04 (UTC)
Created November 14, 2018, 04:40 (UTC)