PERKHIDMATAN BERITA BERNAMA UNTUK AGENSI-AGENSI KERAJAAN

Sebanyak 6 agensi-agensi kerajaan di Malaysia adalah merupakan pelanggan kepada perkhidmatan berita BERNAMA. Perkhidmatan yang dilanggan adalah Berita Am, Berita Ekonomi dan Bernama Mobile Newsroom. Jumlah kesemua perkhidmatan yang dilanggan adalah sebanyak 7.

No. of Views : 25

Status: Dataset is Published

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author Mohd Iskandar Omar
Maintainer Mohd Iskandar Omar
Last Updated November 15, 2018, 01:35 (UTC)
Created November 14, 2018, 04:15 (UTC)