PERKHIDMATAN BERITA BERNAMA UNTUK AKHBAR TEMPATAN

Sebanyak 31 akhbar tempatan di Malaysia termasuk di Sabah dan Sarawak adalah merupakan pelanggan kepada perkhidmatan berita BERNAMA. Perkhidmatan yang dilanggan adalah Berita Am, Berita Ekonomi, Pakej Berita Terpilih, Berita Xinhua, Foto Bernama, Berita DPA/Gambar EPA, Berita Am Versi Mandarin, Berita Reuters dan Bernama Mobile Newsroom. Jumlah kesemua perkhidmatan yang dilanggan adalah sebanyak 113.

No. of Views : 29

Status: Dataset is Published

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author Mohd Iskandar Omar
Maintainer Mohd Iskandar Omar
Last Updated November 15, 2018, 02:03 (UTC)
Created November 14, 2018, 03:53 (UTC)