Senarai Sistem Aplikasi Yang Menggunakan Perkhidmatan GPKI Beserta Bilangan Sijil Pengguna

Perkhidmatan GPKI disediakan kepada agensi persekutuan yang merupakan pemilik kepada sistem aplikasi ICT kerajaan. Pemilik sistem bertanggungjawab untuk mengurus, menyelaras dan mentadbir sistem aplikasi ICT serta pengguna yang mengakses ke sistem tersebut. Semua pengguna sistem aplikasi ICT kerajaan ini akan membuat permohonan sijil digital pengguna melalui portal GPKI (https://gpki.mampu.gov.my). Tempoh sah laku bagi sijil digital pengguna yang bekalkan oleh GPKI adalah 24 bulan

No. of Views : 42

Status: Dataset is Published

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author liyana@mampu.gov.my
Maintainer Bahagian Pembangunan Perkhidmatan Gunasama Infrastruktur Dan Keselamatan ICT
Last Updated July 3, 2019, 07:12 (UTC)
Created September 4, 2018, 08:55 (UTC)