PERKHIDMATAN KEMUDAHAN WiFi PERCUMA (1NS Wireless City)

Set data ini menunjukkan perkhidmatan kemudahan WiFi secara percuma yang disediakan oleh Kerajaan Negeri Sembilan di lapan buah lokasi iaitu Seremban, Seremban 2, Rantau, Senawang, Nilai, Port Dickson, Rembau dan Tampin.

Set data ini juga menunjukkan bilangan peralatan seperti Point of Presence (POP), Point to Point (PTP) dan Access Point (AP) yang dipasang di setiap tempat.

No. of Views : 0

Status: Dataset is Published

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author Unit Perancang Ekonomi Negeri
Maintainer Normasliza binti Mohd Wazir
Last Updated June 3, 2020, 14:23 (UTC)
Created July 15, 2019, 01:56 (UTC)