DATA PENDUDUK BAGI WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR, PUTRAJAYA DAN LABUAN
WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA WILAYAH PERSEKUTUAN LABUAN
KUALA LUMPUR PUTRAJAYA LABUAN
PENDUDUK (2012)
1,713.3ribu 80.5 ribu 91.6 ribu
JANTINA LELAKI
873.5 ribu  42.2 ribu 47.2ribu
PEREMPUAN
839.8ribu 37.2 ribu 44.4 ribu
KELUASAN 
243.65 km² 49.32 km² 91 km² (daratan sahaja) 181.17 km² darat dan laut
Sumber : Jabatan Perangkaan Malaysia