BILANGAN KEBENARAN PENDAFTARAN PERMOHONAN PINDAH MILIK/GADAIAN

Set Data ini memaparkan bilangan kebenaran pendaftaran permohonan pindah milik / gadaian yang telah diterima oleh setiap Pejabat Daerah dan Tanah di Negeri Sembilan dari tahun 2016 hingga 2019.

No. of Views : 73

Status: Dataset is Published

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author Semua Pejabat Daerah dan Tanah
Maintainer Normasliza binti Mohd Wazir
Last Updated May 22, 2020, 03:04 (UTC)
Created September 3, 2018, 06:47 (UTC)