BILANGAN KES YANG DISABITKAN KESALAHAN DI BAWAH AKTA MAKANAN (AM)

Kes disabitkan kesalahan merupakan satu dapatan oleh mahkamah di bawah undang-undang bertulis bahawa seseorang itu bersalah atas suatu kesalahan dan telah dijatuhkan hukuman di bawah Akta Makanan 1983

No. of Views : 23

Status: Dataset is Published

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author Dr Nor Filzatun
Maintainer Dr Nik Jasmin Nik Mahir
Last Updated December 28, 2018, 07:42 (UTC)
Created December 10, 2018, 02:50 (UTC)