Bilangan Padang Permainan Di Malaysia

Data dan maklumat berkaitan dengan jumlah bilangan padang permainan bagi setiap negeri di Malaysia.

No. of Views : 0

Status: Dataset is Published

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author Bahagian Taman Awam
Maintainer Juliana Binti Ahamat
Last Updated May 17, 2019, 02:28 (UTC)
Created March 20, 2019, 05:28 (UTC)