Taman Asuhan Kanak-Kanak (TASKA) Berdaftar Di Negeri Sembilan

Set data ini memaparkan bilangan Taman Asuhan Kanak-Kanak (TASKA) yang berdaftar bagi tempoh 5 tahun mengikut kategori dan daerah di Negeri Sembilan. Di dalam set data ini juga memaparkan maklumat-maklumat pengusaha TASKA untuk dihubungi oleh ibu bapa yang berhasrat untuk menghantar kanak-kanak ke TASKA di Negeri Sembilan.

Set data ini telah dikemaskini sehingga 31 Julai 2019 dan akan dikemaskini secara tahunan. Orang Awam yang berminat untuk menjalankan operasi TASKA boleh menghubungi Unit TASKA, Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Sembilan di talian 06-765 9555 atau jkmn_sembilan@jkm.gov.my.

No. of Views : 89

Status: Dataset is Published

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author Unit Kanak-Kanak
Maintainer Nordalina Mohamad
Last Updated September 13, 2019, 04:04 (UTC)
Created August 29, 2018, 08:21 (UTC)