DATA PERMOHONAN PELUPUSAN ASET & STOK BAGI KELULUSAN PEGAWAI PENGAWAL DI MESTECC

Data yang dikemukakan adalah merupakan data bagi Permohonan Pelupusan Aset Alih dan stok di bawah Kuasa Melulus Pegawai Pengawal. Data ini merangkumi nilai, item, tujuan dan Jabatan/Agensi yang menghantar permohonan dari tahun 2017 hingga 2018.

No. of Views : 0

Status: Dataset is Published

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author Bahagian Pentadbiran
Last Updated December 6, 2018, 03:02 (UTC)
Created December 3, 2018, 07:42 (UTC)