Data Permohonan Urusan Tanah di Pejabat Tanah dan Jajahan Seluruh Negeri Kelantan Bagi Tahun 2015

Jumlah permohonan bagi Pecah Sempadan, Pecah Bahagian, Ubahsyarat dan Serahbalik Berimilik Semula Bagi Setiap Jajahan di Negeri Kelantan bagi tahun 2015.

No. of Views : 798

Status: Dataset is Published

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Last Updated June 27, 2016, 03:11 (UTC)
Created June 21, 2016, 05:14 (UTC)