Jumlah Anggaran Perbelanjaan Tanggungan Mengikut Tahun

Anggaran perbelanjaan yang dipertanggungkan terus kepada Kumpulan Wang Disatukan melalui Perlembagaan Persekutuan atau Undang-Undang tertentu.

No. of Views : 45

Status: Dataset is Published

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source Buku Anggaran Perbelanjaan Persekutuan 2020
Author Muhammad Haziq bin Nordin
Last Updated January 2, 2020, 01:14 (UTC)
Created September 20, 2018, 01:34 (UTC)