KATEGORI ADUAN DARIPADA PELANGGAN MESTECC

Aduan yang diterima oleh Unit Komunikasi Korporat, MESTECC dari tahun 2016 sehingga 31 Julai 2018 yang merangkumi aduan berkenaan integriti, tatatertib, tender dan lain-lain.

No. of Views : 39

Status: Dataset is Published

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author Unit Komunikasi Korporat
Last Updated July 18, 2019, 06:53 (UTC)
Created November 8, 2018, 07:40 (UTC)