Kawasan Hutan Simpanan Kekal di Semenanjung Malaysia

Data ini mengandungi keluasan hutan simpanan kekal yang terdiri daripada hutan asli dan ladang hutan mengikut negeri di Semenanjung Malaysia

No. of Views : 3907

Status: Dataset is Published

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Last Updated May 14, 2018, 00:45 (UTC)
Created March 25, 2016, 08:47 (UTC)