Laporan Penilaian Kepuasan Pelanggan Terhadap Perkhidmatan Yang Diberikan Oleh Petugas Kaunter Agensi Kerajaan Melalui Sistem eRating

Laporan penilaian kepuasan pelanggan ini merupakan penilaian yang diberikan oleh pelanggan-pelanggan yang berurusan di kaunter-kaunter Kerajaan terhadap perkhidmatan yang diberikan oleh petugas kaunter agensi kerajaan melalui Sistem eRating.

No. of Views : 92

Status: Dataset is Published

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Maintainer Bahagian Pembangunan Aplikasi
Last Updated July 8, 2020, 23:58 (UTC)
Created July 27, 2018, 03:19 (UTC)