Lesen persendirian berkapasiti 5 MW dan ke atas

Senarai lesen persendirian yang berkapasiti 5 Megawatt (MW) ke atas. Senarai ini menyenaraikan nama pelesen, lokasi pepasangan, alamat perhubungan jenis pepasangan serta sumber tenaga yang digunakan.

No. of Views : 33

Status: Dataset is Published

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author Aimi Hazwanie binti Nordin
Last Updated November 12, 2018, 00:44 (UTC)
Created November 9, 2018, 09:14 (UTC)