List of High Impact Program (HIP6) Innovation Grantt Recipient

Program Berimpak Tinggi 6 (HIP6) ialah untuk memupuk, mengenal pasti, memilih, menerima pakai, menambah nilai, membangunkan dan sentiasa memastikan Inovasi Inklusif dapat merapatkan jurang perbezaan di kalangan rakyat Malaysia dari segi pendapatan dan akses ke keperluan asas seperti pendidikan, kesihatan dan sumber kewangan. Golongan sasaran kami antara lain ialah mereka yang terpinggir terutamanya bagi mereka yang pendapatan rendah.

No. of Views : 42

Status: Dataset is Published

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author YIM
Maintainer YIM
Last Updated April 11, 2019, 03:18 (UTC)
Created November 26, 2018, 07:32 (UTC)