MAKLUMAT EMPANGAN DI NEGERI SEMBILAN

Set Data ini memberikan maklumat umum tentang kedudukan empangan di Negeri Sembilan serta kapasiti maksimum untuk dikeluarkan bagi rawatan oleh loji rawatan air dan status pewartaan di bawah Enakmen Air 1920. Proses pewartaan melibatkan tiga peringkat iaitu i. Kelulusan melalui Kanun Tanah Negara ii. Kelulusan melalui Enakmen Air 1920 iii. Kelulusan melalui Pewartaan Enakmen Air 1920

No. of Views : 109

Status: Dataset is Published

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author Badan Kawalan Selia Air Negeri Sembilan
Maintainer Normasliza binti Mohd Wazir
Last Updated June 9, 2020, 04:59 (UTC)
Created July 12, 2018, 01:39 (UTC)