Orang Kelainan Upaya (OKU) Berdaftar Di Negeri Sembilan

Set data ini memaparkan bilangan orang kelainan upaya (OKU) berdaftar mengikut jenis kecacatan, jantina, bangsa, peringkat umur dan daerah di Negeri Sembilan dari tahun 2015 sehingga 2017.

Walaubagaimanapun data bagi tahun 2018 masih lagi dalam peringkat pengemaskinian oleh pihak kami. Sebarang pertanyaan sila hubungi Unit Pembangunan Orang Kurang Upaya (OKU), Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Sembilan di talian 06-765 9559 atau jkmn_sembilan@jkm.gov.my.

No. of Views : 57

Status: Dataset is Published

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source Unit Pembangunan Orang Kurang Upaya
Maintainer Nordalina Mohamad
Last Updated September 17, 2019, 08:07 (UTC)
Created September 5, 2018, 03:15 (UTC)