Pemantauan Aktiviti Melibatkan LMO

Matriks Penguatkuasaan Bersepadu antara Agensi Kerajaan (Penguatkuasaan LMO / Bukan LMO) berkaitan pemantauan aktiviti melibatkan LMO antara Jabatan Biokeselamatan dengan: i) Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani ii) Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia (MAQIS) iii) Jabatan Pertanian (DOA) iv) Jabatan Perkhidmatan Veterinar v) Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan (BKKM),KKM

No. of Views : 71

Status: Dataset is Published

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author Dr. Norwati binti Adnan
Maintainer Mohamad Afizal bin Md Tahir
Last Updated June 28, 2018, 04:25 (UTC)
Created June 22, 2018, 09:02 (UTC)