Pencapaian Aktiviti Penyediaan Peta Asas skala 1:5000 bagi Pemetaan Utiliti

Pemetaan utiliti melibatkan proses memperolehi dan mengenalpasti jenis pepasangan dan utiliti kemudahan awam yang tertanam di bawah tanah, menyediakan maklumat dan kedudukan utiliti dalam bentuk salinan cetak atau digital.

No. of Views : 0

Status: Dataset is Published

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author Shazlin Omar
Maintainer Shazlin Omar
Last Updated December 3, 2019, 07:45 (UTC)
Created August 2, 2019, 08:10 (UTC)