Pengeluaran Emas Malaysia

Set data ini mengandungi negeri pengeluar, bilangan lombong dan jumlah pengeluaran emas bagi tahun 2016 - 2017

No. of Views : 197

Status: Dataset is Published

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author suhaimizi bin Yusoff
Maintainer Mohd Shafiq Farhan bin Mohd Zainudin
Last Updated July 24, 2019, 01:41 (UTC)
Created July 9, 2018, 03:42 (UTC)