Penguatkuasaan Lain-lain Tempat Kerja di Bawah Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (AKKP) 1994 sehingga Jun 2017

Penguatkuasaan Lain-lain Tempat Kerja di Bawah Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (AKKP) 1994 sehingga Jun 2017 mengikut sumber Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan.

No. of Views : 180

Status: Dataset is Published

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Last Updated January 3, 2018, 06:44 (UTC)
Created September 28, 2017, 04:33 (UTC)