PHN - KATALOG CARTA NAUTIKA 2017

Katalog Carta Nautika ini dikeluarkan secara tahunan oleh Pusat Hidrografi Nasional sebagai rujukan pelaut termasuk senarai carta nautika yang telah diterbitkan dan dalam proses penerbitan. Ianya diagihkan secara percuma kepada pelaut melalui cetakan yang bersaiz A3 dan digital (*pdf). Selain itu, katalog carta ini juga boleh di akses melalui Web GIS di URL: http://bit.ly/2iaWSBN

No. of Views : 189

Status: Dataset is Published

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source Pusat Hidrografi Nasional
Author Kdr Kamaruddin Yusoff TLDM
Maintainer Pentadbir Data Terbuka MinDef
Last Updated January 3, 2018, 08:26 (UTC)
Created May 3, 2017, 01:01 (UTC)