PRESTASI PEPERIKSAAN UJIAN PENCAPAIAN SEKOLAH RENDAH (UPSR) DI NEGERI SEMBILAN

Set data ini menunjukkan prestasi pencapaian peperiksaan Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR) di Negeri Sembilan yang merangkumi bilangan calon, penguasaan minimum (%), calon cemerlang (%) dan gred purata negeri dari tahun 2011 hingga 2019.

Bagi penguasaan minimum (%), calon adalah yang mendapat sekurang-kurangnya gred 'C' dalam semua mata pelajaran yang diambil. Bagi calon cemerlang (%) pula adalah calon yang mendapat gred 'A' dalam kesemua mata pelajaran yang diambil.

Prestasi pencapaian UPSR pada tahun 2018 menunjukkan penguasaan minimum (%) calon yang mendapat sekurang-kurangnya gred 'D' dalam kesemua mata pelajaran yang diambil.

Set data ini diperolehi daripada Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan bagi tujuan pelaporan di dalam Buku data Sosio Ekonomi Negeri Sembilan untuk rujukan jabatan/agensi di Negeri Sembilan.

No. of Views : 0

Status: Dataset is Published

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author Unit Perancang Ekonomi Negeri
Maintainer Normasliza binti Mohd Wazir
Last Updated May 22, 2020, 03:01 (UTC)
Created December 12, 2019, 01:41 (UTC)