Ringkasan Perbelanjaan Sebenar Mengurus dan Pembangunan Mengikut Maksud

Perbelanjaan sebenar operasi dan pembangunan dalam tahun tersebut bagi menguruskan aktiviti Kerajaan sama ada yang berterusan atau one-off termasuk pelaburan jangka masa panjang serta projek-projek pembangunan fizikal dan bukan fizikal.

No. of Views : 65

Status: Dataset is Published

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source Buku Anggaran Perbelanjaan Persekutuan 2020
Author Muhammad Haziq bin Nordin
Last Updated January 2, 2020, 04:34 (UTC)
Created September 20, 2018, 01:20 (UTC)