Senarai Khidmat Rundingan ICT untuk Agensi Sektor Awam

Khidmat Rundingan ICT adalah merupakan sebahagian daripada peranan MAMPU dalam memberi khidmat rundingan ke atas perancangan, pembangunan dan pelaksanaan initiatif dan projek-projek ICT Sektor Awam dalam aspek Strategik, Teknikal dan Pembangunan Sistem yang merangkumi lapan (8) bidang iaitu: 1) Pelan Strategik ICT (ICT Strategic Planning) 2) Pengurusan Maklumat (Information Management) 3) Pengurusan Projek ICT (ICT Project Management) 4) Pengurusan Rangkaian (Network Management) 5) Pengurusan Pusat Data (Data Center Management) 6) Pengurusan Keselamatan ICT (ICT Security Management) 7) Pembangunan Sistem (System Development) 8) Pengurusan Pangkalan Data (Database Management),

Set data adalah berkaitan khidmat rundingan yang telah dilaksanakan oleh MAMPU untuk Kementerian/ Jabatan/ Agensi tahun 2015 hingga 2018.

No. of Views : 62

Status: Dataset is Published

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author liyana@mampu.gov.my
Maintainer Bahagian Perundingan ICT
Last Updated October 16, 2019, 14:57 (UTC)
Created July 18, 2018, 03:01 (UTC)