Senarai Lokasi Stesen GPS di Negeri Johor

Stesen GPS adalah tanda-tanda yang diwujudkan untuk membentuk jaringan kawalan yang dihubungkan kepada datum PMGSN (Semenanjung), EMGSN (Sabah Sarawak) dan Rangka Rujukan Kebangsaan GDM2000 dengan menggunakan pengukuran GPS. Tanda-tanda ini telah dipilih untuk digunakan sebagai kawalan bagi pengukuran kadaster, pemetaan, aplikasi tentera, kajian saintifik dan lain-lain lagi.

No. of Views : 73

Status: Dataset is Published

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author Shazlin Omar
Maintainer Shazlin Omar
Last Updated December 5, 2019, 07:57 (UTC)
Created July 19, 2018, 09:07 (UTC)