Senarai Lokasi Tanda Aras di Negeri Johor

Stesen Tanda Aras ditubuhkan dalam rangkaian ukuran Aras Jitu dan Kelas Kedua untuk mewujudkan satu rangkaian sistem rujukan tegak yang stabil serta mengawal jaringan aras. Tanda aras tersebut ditempatkan di sepanjang jalan rays dan lokasi yang bersesuaian pada sela anggaran 1 kilometer (KM) dan di laraskan kepada Tanda Aras Piawai yang telah ditubuhkan pada setiap laluan. Nilai ketinggian yang diterbitkan adalah merujuk kepada datum DTGSM dan LSD bagi Semenanjung Malaysia dan 3 datum MSL tempatan di Sarawak dan datum Kota Kinabalu di Sabah.

No. of Views : 0

Status: Dataset is Published

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author Shazlin Omar
Maintainer Shazlin Omar
Last Updated December 10, 2019, 04:43 (UTC)
Created July 20, 2018, 00:38 (UTC)