SENARAI TEMPAT-TEMPAT PENGINAPAN YANG TERDAPAT DI NEGERI SEMBILAN

Set Data ini memaparkan senarai tempat-tempat penginapan di seluruh Negeri Sembilan seperti Hotel, Resort, Chalet, dan Apartment beserta maklumat jumlah jarak dan masa perjalanan daripada laluan masuk utama (darat, air dan udara) ke Negeri Sembilan. .

No. of Views : 82

Status: Dataset is Published

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author Lembaga Pelancongan Negeri Sembilan
Maintainer Siti Edayu binti Yahaya
Last Updated July 1, 2020, 04:20 (UTC)
Created August 9, 2018, 08:50 (UTC)