Senarai Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri

Senarai Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri bagi 13 buah negeri yang tertakluk di bawah kuasa Menteri Kewangan terhadap pengurusan kewangan yang berkaitan dengan Akta Perbadanan (Kekompetenan Badan Perundangan Negeri) 1962 [Akta 380]

No. of Views : 56

Status: Dataset is Published

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source Bahagian Pengurusan Strategik Badan Berkanun
Author Encik Muhammad Aiza bin Zamrose
Maintainer Puan Zeti Noorshila binti Zakaria
Version 1.0
Last Updated November 28, 2018, 07:26 (UTC)
Created November 26, 2018, 07:10 (UTC)