SENARAI PERINTAH LARANGAN - PENERBITAN

Senarai bahan penerbitan (buku, majalah, akhbar, suratan, risalah, kitab dan sebagainya) yang dikenakan perintah larangan oleh Kementerian Dalam Negeri .

No. of Views : 777

Status: Dataset is Published

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author Mohd Naim
Last Updated November 25, 2019, 04:02 (UTC)
Created April 29, 2016, 13:23 (UTC)