Senarai Pewartaan Hutan Kekal Negeri Perak

Senarai pewartaan hutan kekal bagi hutan darat dan hutan paya laut berdasrkan daerah di Negeri Perak

No. of Views : 0

Status: Dataset is Published

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author Nurhayati binti Ahdan
Last Updated April 18, 2019, 01:02 (UTC)
Created June 1, 2018, 06:37 (UTC)