Senarai Produk Kosmetik Bernotifikasi

Set data ini mengandungi maklumat produk kosmetik yang bernotifikasi di Malaysia. Sumber data ini diperolehi daripada sistem Quest 3+ dan diuruskan oleh Bahagian Regulatori Farmasi Negara, Kementerian Kesihatan Malaysia.

No. of Views : 0

Status: Dataset is Published

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source https://www.pharmacy.gov.my/data/npra/
Author Kobu Thiruvanackan
Maintainer Mohd Radzi Abdul Aziz
Last Updated August 2, 2019, 01:06 (UTC)
Created June 14, 2019, 00:37 (UTC)