Senarai Projek Naik Taraf Taman Awam Di Malaysia

Maklumat berkaitan dengan senarai taman-taman awam yang telah di naiktaraf oleh kontraktor menggunakan peruntukan Jabatan Landskap Negara Tahun 1997 hingga 2014

No. of Views : 0

Status: Dataset is Published

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source xlsx
Author Bahagian Pengurusan Landskap
Maintainer Juliana Binti Ahamat
Last Updated June 18, 2019, 08:35 (UTC)
Created May 16, 2019, 04:40 (UTC)