Senarai Stesen Graviti Tertib Pertama di Negeri Kedah

Stesen Graviti (terrestrial) digunakan bersama beberapa maklumat dan data graviti yang lain akan digabungkan bagi menghasilkan model geoid kebangsaan (MyGeoid). Model geoid kebangsaan ini akan menjadi rujukan kepada penentuan ketinggian di seluruh negara bagi tujuan pemetaan, geodetik dan saintifik. Stesen-stesen ini dibahagikan kepada 3 tertib utama (order), Tertib Pertama (First Order), Tertib Kedua (Second Order) dan Tertib Ketiga

No. of Views : 67

Status: Dataset is Published

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author Shazlin Omar
Maintainer Shazlin Omar
Last Updated December 5, 2019, 08:47 (UTC)
Created July 20, 2018, 03:00 (UTC)