Status Lokasi Banjir Kilat

Laporan Status Tahun 2017 - Isu Banjir Kilat oleh JPS Malaysia telah mengenalpasti dan menyenaraikan lokasi banjir kilat di setiap negeri mengikut keutamaan. Bagi mengklasifikasikan tahap kritikal banjir kilat ia dikelaskan mengikut keutamaan iaitu 1, 2, dan 3.

Keutamaan 1- Kekerapan banjir kilat melebihi 5 kali setahun, keutamaan 2 - Kekerapan banjir kilat 2 - 4 kali setahun dan keutamaan 3 -Kekerapan banjir kilat 1 kali setahun

No. of Views : 0

Status: Dataset is Published

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Source NA
Author Bahagian Saliran Mesra Alam
Maintainer Bahagian Korporat
Last Updated August 8, 2019, 05:14 (UTC)
Created July 25, 2019, 08:07 (UTC)