Tindakan Undang Undang

Dataset ini menunjukkan maklumat Tindakan undang undang dibawah Akta Kilang dan Jentera 1967 AKJ dan Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 AKKP

No. of Views : 0

Status: Dataset is Published

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Last Updated November 22, 2019, 01:58 (UTC)
Created March 25, 2016, 08:48 (UTC)