Undang - Undang Malaysia (LOM)

Siri Undang-Undang Malaysia (LOM) ialah kompilasi dan cetakan semula undang-undang secara berjilid mengikut seksyen 14A Akta Penyemakan Undang-Undang 1968 [Akta 1]. Ia mengandungi senarai Nombor Akta dan Nama Akta untuk rujukan umum.

No. of Views : 667

Status: Dataset is Published

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Author Abdul Ain Bin Idris
Version 1.0
Last Updated June 18, 2019, 04:08 (UTC)
Created November 29, 2016, 01:12 (UTC)