Agihan Zakat Mengikut Kategori Asnaf di Kelantan

Set data ini menunjukkan Agihan Zakat Mengikut Kategori Asnaf di Kelantan yang diuruskan oleh Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK)

Jumlah Dilihat : 0

Status: Dataset is Published

Data dan Sumber Set Data

Maklumat Tambahan

Ruangan Nilai
Disediakan Oleh Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK)
Penyelenggara maik@e-maik.my
Terakhir Dikemaskini Disember 31, 2019, 07:07 (UTC)
Tarikh Dicipta Disember 31, 2019, 04:04 (UTC)