Bilangan daftar kes bengkel interaktif yang dirujuk mengikut seksyen, jantina dan negeri

Statistik mengikut negeri, seksyen, bilangan lelaki dan perempuan dan jumlah keseluruhan

Jumlah Dilihat : 95

Status: Dataset is Published

Data dan Sumber Set Data

Maklumat Tambahan

Ruangan Nilai
Sumber Jabatan Kebajikan Masyarakat
Disediakan Oleh Nadia Amirah
Penyelenggara Nurina Rosli
Terakhir Dikemaskini Mei 16, 2018, 09:20 (UTC)
Tarikh Dicipta Mei 16, 2018, 02:06 (UTC)