Paparan Dihadkan (Private)

Bilangan Kontraktor Yang Berdaftar Dengan Kerajaan Pusat Khidmat KontraktorNegeri Perlis

Bilangan Kontraktor Yang Berdaftar Dengan Kerajaan Pusat Khidmat Kontraktor Mengikut Kelas dan Kumpulan Etnik Negeri Perlis

Jumlah Dilihat : 0

Status: Menunggu Kelulusan Kedua

Data dan Sumber Set Data

Maklumat Tambahan

Ruangan Nilai
Sumber https://edata.perlis.gov.my/portal/detail.php?recid=9&year=2017&mode=agency&nama_jadual=edata_kontraktor_01
Disediakan Oleh MUHAMMAD NAZRUL BIN ABD RANI
Penyelenggara MUHAMMAD NAZRUL BIN ABD RANI
Terakhir Dikemaskini April 12, 2019, 01:56 (UTC)
Tarikh Dicipta Julai 2, 2018, 01:36 (UTC)