BILANGAN PENDUDUK DI NEGERI SEMBILAN MENGIKUT KUMPULAN UMUR, JANTINA, KUMPULAN ETNIK DAN DAERAH

Set data ini menunjukkan bilangan penduduk di Negeri Sembilan mengikut kumpulan umur, jantina, kumpulan etnik dan daerah bagi tahun 2018. Data adalah dalam bentuk ribu ('000). Unjuran penduduk (semakan semula) adalah berasaskan data Banci Penduduk dan Perumahan Malaysia 2010. Hasil tambah mungkin berbeza kerana pembundaran.

Jumlah Dilihat : 0

Status: Dataset is Published

Data dan Sumber Set Data

Maklumat Tambahan

Ruangan Nilai
Disediakan Oleh Unit Perancang Ekonomi Negeri
Penyelenggara Mohamad Khairul Izwan bin Mohd Rasdi
Terakhir Dikemaskini Oktober 22, 2019, 02:27 (UTC)
Tarikh Dicipta September 24, 2019, 04:43 (UTC)