BILANGAN PENDUDUK DI NEGERI SEMBILAN MENGIKUT KUMPULAN UMUR, JANTINA, KUMPULAN ETNIK DAN DAERAH

Set data ini memaparkan bilangan penduduk di Negeri Sembilan mengikut kumpulan umur, jantina, kumpulan etnik dan daerah dari tahun 1990 sehingga tahun 2018. Data-data ini diperolehi daripada Jabatan Perangkaan Malaysia, Negeri Sembilan. Data yang dipaparkan adalah dalam bentuk ribu ('000). Hasil tambah mungkin berbeza kerana pembundaran.

Data tahun 1990 memaparkan data keseluruhan penduduk mengikut kumpulan umur dan jantina sahaja. Data penduduk mengikut jantina, kumpulan umur, kumpulan etnik dan daerah pentadbiran hanya tersedia bermula dari tahun Banci 1991.

Jumlah Dilihat : 0

Status: Dataset is Published

Data dan Sumber Set Data

Maklumat Tambahan

Ruangan Nilai
Disediakan Oleh Unit Perancang Ekonomi Negeri
Penyelenggara Mohamad Khairul Izwan bin Mohd Rasdi
Terakhir Dikemaskini Januari 6, 2020, 01:39 (UTC)
Tarikh Dicipta September 24, 2019, 04:43 (UTC)