Bilangan Penumpang dan Kilometer mengikut Kelas 2010 (Number of Passengers and Passenger Kilometres by Classes 2010)

Bilangan Penumpang dan Kilometer mengikut Kelas 2010 (Number of Passengers and Passenger Kilometres by Classes 2010)

Jumlah Dilihat : 63

Status: Menunggu Kelulusan Kedua

Data dan Sumber Set Data

Maklumat Tambahan

Ruangan Nilai
Terakhir Dikemaskini September 26, 2017, 09:03 (UTC)
Tarikh Dicipta Ogos 10, 2017, 01:58 (UTC)