Bilangan Penumpang dan Kilometer Penumpang bagi perkhidmatan Keretapi Ekspres

Bilangan Penumpang dan Kilometer Penumpang bagi perkhidmatan Keretapi Ekspres secara tahunan (Number of Passengers and Passenger Kilometres for Express Services yearly)

Jumlah Dilihat : 0

Status: Dataset is Published

Data dan Sumber Set Data

Maklumat Tambahan

Ruangan Nilai
Disediakan Oleh Norhanani Jaapar
Penyelenggara Annur Hadi Hashim
Terakhir Dikemaskini Jun 22, 2020, 04:41 (UTC)
Tarikh Dicipta Ogos 1, 2019, 03:29 (UTC)