Bilangan preskripsi diterima di fasiliti KKM mengikut negeri

Set data ini mengandungi maklumat bilangan preskripsi yang diterima di hospital dan klinik kesihatan Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) mengikut negeri.

Sumber data diuruskan oleh Bahagian Amalan & Perkembangan Farmasi, Kementerian Kesihatan Malaysia.

outpatient - Bilangan preskripsi pesakit luar yang diterima
inpatient - Bilangan preskripsi pesakit dalam yang diterima
total - Jumlah preskripsi diterima bagi kedua-dua kategori

Jumlah Dilihat : 59

Status: Dataset is Published

Data dan Sumber Set Data

Maklumat Tambahan

Ruangan Nilai
Disediakan Oleh Yusmiza Binti Azmi
Penyelenggara Zulkurnain bin Embran
Terakhir Dikemaskini Oktober 30, 2018, 06:32 (UTC)
Tarikh Dicipta Oktober 17, 2018, 14:19 (UTC)