Bilangan Sekretariat Rukun Negara (SRN)

Objektif penubuhan Sekretariat Rukun Negara adalah seperti berikut:

a) Menjadi mekanisme kepada Kerajaan di peringkat IPT dalam memperkaya pengetahuan, pemahaman, penghayatan, penilaian dan pengamalan mahasiswa terhadap prinsip-prinsip Rukun Negara.

b) Menjadikan Sekretariat Rukun Negara sebagai `platform' berkesan untuk menyemai dan memperkukuhkan semangat patriotisme di kalangan mahasiswa.

c) Mewujudkan negara bangsa yang mampu bersaing dan berdiri sama tinggi di persada dunia.

d) Meningkatkan kesedaran khususnya di kalangan mahasiswa untuk mempraktikkan prinsip-prinsip Rukun Negara dalam kehidupan seharian ke arah melahirkan masyarakat yang mempunyai jati diri, setia, bersepadu, berwawasan, bermaruah, bersikap terbuka dan beretika sejajar dengan wawasan negara.

Set data ini memaparkan maklumat bilangan Sekretariat Rukun Negara (SRN) yang telah ditubuhkan mengikut kategori dan tahun.

Jumlah Dilihat : 36

Status: Dataset is Published

Data dan Sumber Set Data

Maklumat Tambahan

Ruangan Nilai
Disediakan Oleh Mohd Syafiq Bin Rashid
Penyelenggara Noorzaiti Ashikin Binti Romli
Terakhir Dikemaskini Oktober 18, 2019, 15:40 (UTC)
Tarikh Dicipta November 21, 2018, 09:47 (UTC)