Bilangan Taman Awam Mengikut Kategori Di Malaysia

Maklumat yang berkaitan bilangan keseluruhan Taman Awam yang terdapat di Malaysia mengikut kategori dan hierarki taman bagi setiap Negeri.

Jumlah Dilihat : 0

Status: Dataset is Published

Data dan Sumber Set Data

Maklumat Tambahan

Ruangan Nilai
Sumber xlsx
Disediakan Oleh Bahagian Taman Awam
Penyelenggara Juliana Binti Ahamat
Terakhir Dikemaskini Mei 23, 2019, 02:04 (UTC)
Tarikh Dicipta Mei 16, 2019, 04:27 (UTC)