DATA PENGURUSAN ASET ALIH MESTECC

Data yang dikemukakan adalah merupakan jumlah dan nilai bagi aset-aset alih Kerajaan yang didaftarkan. Jumlah dan nilai ini merangkumi jumlah dan nilai bagi keseluruhan aset alih di Kementerian termasuk 9 Jabatan/Agensi yang berada di bawah kementerian dari tahun 2017 hingga 2018. Data-data aset alih ini dibentangkan dalam Mesyuarat Pengurusan Aset Alih Kerajaan (JKPAK) Peringkat Kementerian yang bersidang setiap suku tahun dan dipengerusikan oleh Setiausaha Bahagian Kanan (Pengurusan).

Jumlah Dilihat : 0

Status: Dataset is Published

Data dan Sumber Set Data

Maklumat Tambahan

Ruangan Nilai
Disediakan Oleh Bahagian Pentadbiran
Terakhir Dikemaskini Disember 6, 2018, 03:06 (UTC)
Tarikh Dicipta Disember 3, 2018, 07:31 (UTC)